UPGRADE

YOUR   HOME YOUR   SPACE

Interior Studio

Služby

Services

Našim klientom ponúkame služby, od poradenstva, rozkresov nábytku, realistickej vizualizácie až po samotnú realizáciu.

media
residential
Obytný interiér

Každá miestnosť si vyžaduje iné podmienky pre správny pomer spĺňania funkčnosti, estetickosti, výberu materiálov a najmä dispozície. Aby sme dosiahli ideálny harmonický koncept, pri každej našej realizácii pristupujeme, k jednotlivému interiéru individuálne. Samozrejme sa snažíme vždy vyhovieť vkusu a potrebám naším klientom.

Every single room has different needs, we care on fulfilling functionality, aesthetics, choice of materials and also dispositions. To get an ideal harmonic concept, we do an individual approach to each interior separately. We are trying to understand and to apply all of the needs of our clients and also to give them some of our ideas.

media
office
kancelárie

Pokiaľ zvažujete vo svojej firme zmenu/ upgrade interiéru alebo chcete aby sa Vaši zamestnanci pri svojej práci cítili príjemne a motivovane, ste zrejme majiteľ, ktorý vie že firma najviac prosperuje aj vďaka spokojným zamestnancom. Pri riešení kancelárii preto dbáme na potreby majiteľa aj zamestnancov.

If you are thinking about change/ upgrade of your interior in your company or if you would like to make your employees, to feel comfortable and motivated, you probably are that type of owner, who knows, that company is more prosperous with happy and satisfied employees. That is why during solving of the offices we care about needs of both, owner and employees.

media
commercial
komerčné priestory

Neexistuje zákazník, ktorý by sa necítil príjemne v štýlovom prostredí, či už pri šálke dobrej kávy alebo pri výbornom jedle. Zaujímavý interiér je častým lákadlom pre nových zákazníkov a taktiež ľudí, ktorí sa radi pochvália dobre vyzerajúcim jedlom na sociálnych sieťach. Pri tvorbe komerčného priestoru chceme vytvoriť originálny koncept pre oddych i duševnú pohodu. Zároveň radi zamestnáme oči zákazníkov zaujímavými a originálnymi prvkami.

Every customer with the cup of good coffee or tasty food feels pleasantly in beautiful and original environment. An original interior is always the greatest point of attention for a new customer and also people, who likes to take a pictures of good looking food or sharing it on their social networks.

media
Exterior
Exteriéry

Neviete sa rozhodnúť aká fasáda bude lepšie vyzerať na Vašom dome/ bytovom dome? Alebo máte starší dom/ byt, ktorý potrebuje upgrade? V tom prípade ste na správnom mieste. Radi Vám pri výbere farby alebo väčších zmien pomôžeme našimi vizualizáciami.

Do you have some problem with deciding, which facade will look better on your house/ residence? Or do you have an older house, which needs some upgrade? In this case you are on the right place. We will help you with the choice of colour and also with the bigger changes with our visualisations.

Portfólio

Portfolio

InteriorInteriéry
OfficeKancelárie
CommercialKomerčné priestory
ExteriorExteriéry
VideosVideá

About me

O mne

Volám sa Tatiana Gajdošová a interiérovému designu sa venujem od roku 2016. Vysokú školu umeleckého zamerania v odbore interiérového designu som vyštudovala v Prahe, kde som vytvorila prvé úspešné projekty. Práca popri škole, pre štúdio s kuchyňami najvyššej kvality, Sykora, mi dalo obrovský rozhľad v rozličných možnostiach riešenia dispozícií. Zaujímam sa aj o Feng Shuei, nakoľko sa ho aj sama snažím v interiéroch uplatňovať.

My name is Tatiana Gajdošová and I work as an interior designer since 2016. I studied interior design at Art and Design Institut in Prague, where I created my first successful projects. During school I worked for the studio with the kitchens of the highest quality, Sykora, which gave me a huge view of solving a lot of different dispositions. I am also interested in Feng Shuei, because I am trying to apply it in interiors.

Design je všade okolo nás a to aj pri každom našom životnom rozhodnutí. Tvorbu interiéru vnímam ako tvorbu umeleckého diela. Design nie je len o tom, ako čo vyzerá ale najmä ako aj funguje. Preto kladiem v interiéroch tvorených mnou vysoký dôraz na funkčnosť a praktickosť.

Design is everywhere around us, by every single life decision. The process of creating interiors is for me same like creating the works of art. Design is not just about visual things, but also about how does it work. That is why in interiors created by me, I depend on functionality and practicality.

Prices

Cenník

Cena sa odvíja od m² podlahovej plochy a závisí od náročnosti interiéru. Cena exteriérov taktiež závisí od náročnosti domu / bytového domu. V cenovej ponuke, ktorú posielam vopred, je zarátané: 3D vizualizácia v podobe fotografii (počet podľa potreby záberov), video vizualizácia a 1 možnosť farebnej zmeny. Pri zmenách vizualizácie, doplatok podľa náročnosti.

The price is depending on m² of the area of the and also according of the difficulty of the interior. The price of exteriors also depends on the difficulty of the house / residence. In the complete price, which I will send you firstly, is calculated: 3D visualization in the form of photography (number of photos according to the needs of the shots), video visualization and 1 opportunity of colour change. Other changes of the visualization, price according to the difficulty.

Contact us

Kontaktujte nás

Odoslaním správy súhlasite so spracovaním osobných údajov.

By sending this message you are accepting GDPR policy.